Reitin kartta

"Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muttamaan suuntaa."

(Paolo Coelho)